Innovium ondersteunt werkgevers met 2e spoor vraagstukken.

Is uw werknemer naar verwachting niet meer in staat om in het eigen werk danwel ander werk binnen uw onderneming aan de slag te blijven? Innovium begeleidt uw werknemer in overleg met u naar een andere werkgever. Dit noemen we van Werk naar Werk. Het voordeel voor u als werkgever is dat u voldoet aan de Poortwachters verplichtingen én u ervoor zorgt dat uw werknemer op een goede wijze door u wordt geholpen met baanbehoud. Dit is niet alleen voor u en de werknemer goed, maar ook voor de uitstraling naar uw overige medewerkers.

Heeft u iemand die in dit 2e spoor begeleid dient te worden neem dan contact op met Innovium op het algemene nummer of op info@innovium.nl. Wij nemen dan contact met u op om te kijken hoe we met maatwerk voor u als werkgevers de beste oplossing kunnen bieden.