Innovium adviseert vakbonden

 

Innovium adviseert vakbonden op het gebied hoe zij de aangesloten werkgevers zo goed mogelijk kunnen informeren op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel, Social Return en Garantiebanen. Juist op deze lastige terreinen voor werkgevers en vakbonden komt de expertise van Innovium zeer goed van pas bij het maken van keuzes in het beleid.

In het verlebgde hiervan treedt Innovium voor beiden op als adviseur om sociale paragrafen binnen CAO’s op dit gebied voor zowel de vakbond als de werkgever sociaal acceptabel te maken.