Innovium werkt in verschillende regio’s in Nederland met Statushouders.

Innovium heeft hiertoe een deel van haar trainingen vertaald in het Klassiek Arabisch en het Engels waardoor Statushouders bij de start van de Inburgering ook kunnen werken aan een traject naar werk. Zij worden ondersteund met modules die duidelijk maken hoe de Nederlandse Arbeidsmarkt werkt waardoor Statushouders een beter beeld krijgen over de keuzes die ze kunnen maken.

Ook worden Statushouders ondersteund om te kunnen voldoen aan de verwachtingen en omgangsvormen bij werkgevers. Ook hoe er effectief gesolliciteerd kan worden wordt ondersteund in het Arabisch en het Engels.

In de bijgaande flyer wordt de werkwijze van Innovium in het kort uiteengezet.

De flyer geeft het voorbeeld van de werkwijze in Amsterdam, maar wordt ook in andere regio’s toegepast.