Scholen

Vergroten kansrijkheid van jongeren
Innovium streeft een nauwe samenwerking na met het Praktijk- en Speciaalonderwijs en ROCs.
Met name binnen het onderwijs is in een vroegtijdig stadium zichtbaar welke jongeren mogelijk op het 18e levensjaar mogelijk arbeidsbeperkingen hebben en tot het doelgroepenregister gaan behoren of misschien moeilijkheden zullen hebben om aan het werk te komen. Ook is er veelal zicht welke jongeren ondersteuning nodig zullen hebben om na afronding van de opleiding een arbeidsplaats te vinden.
Vroegtijdig inzicht in deze jongeren biedt de beste mogelijkheid om de kansrijkheid van deze jongeren te vergroten.

 

Ondersteuning Innovium
Innovium kan scholen ondersteuning bieden bij het vinden van stageplaatsen bij werkgevers en de bepaling welke arbeidsplaatsen er mogelijk voor jongeren zijn.
In samenspraak met de school kan Innovium helpen om de stap naar betaalde arbeid te maken en zowel de jongere alswel de werkgever te ondersteunen. Onze projecten in bijvoorbeeld Amsterdam hebben een deeldoelstelling om jongeren via stageplaatsen in de gelegenheid te stellen om hun opleiding af te maken.