Social Return

Social Return speelt vooral bij bedrijven die werken met aanbestedingen.

Dit zijn best veel bedrijven die werken met aanbestedingen omdat veel ZBO’s, gemeentes en bijvoorbeeld Woningcorporaties aanbestedingen uitschrijven. Bedrijven die hierop inschrijven hebben hier dan ook mee te maken mee te maken.

Hierin dient dan 5% van de aanneemsom of 7% van de loonsom te worden besteed aan doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wie die doelgroep precies is kan per aanbesteding iets verschillend zijn.

Een werkgever kan werken met meerdere mogelijkheden voor SROI:

 • Doelgroepen aan de onderkant van arbeidsmarkt opnemen in de bedrijfsvoering. Dit zijn:
  -niet uitkeringsgerechtigden (NUG), veelal jongeren 16-27 jaar
  -vroegtijdige schoolverlaters
  -Wajong, WSW, WIA, WWB, WW
  -ex-gedetineerden

Indien de werkgever deze mensen in dienst neemt dan kan de betaalde loonsom in mindering worden gebracht op social return verplichting.

 • Ook kan een werkgever de kosten begeleidinginspanningen, materialen, opleiding die in relatie tot het bovenstaande zijn gemaakt in mindering brengen op de SROI verplichting. Dus de kosten die een werkgever maakt om iemand vrij te maken om de doelgroep mede te begeleiden kunnen worden meegenomen.
 • Ook kan een werkgever orders plaatsen bij een zogeheten SW bedrijf of een bedijf kan zaken inkopen bij een sociale onderneming (erkend PSO 2 door TNO). Deze bestedingen tellen ook mee voor SROI
  Veel werkgevers vinden dit moeilijk en weten niet goed wat zij ermee aan moeten.

Veel gemeentes en bijvoorbeeld woningcorporaties hebben een protocol hoe om dient te worden gegaan met SROI.
Advisering aan bedrijven is op dit moment dan ook erg belangrijk.
Ook implementatie, het begeleiden en trainen van de doelgroepen is onmisbaar.
Innovium kan het gehele proces begeleiden.