Outplacement en 2e spoor trajecten

Innovium voert voor verschillende werkgevers outplacement trajecten uit. Het kan nu eenmaal gebeuren dat u als werkgever geconfronteerd wordt met een medewerker waarvan in het eerste ziektejaar duidelijk is dat deze niet meer terug an keren op de werkplek, maar ook dat er binnen het bedrijf geen passende andere arbeidsplaats voorhanden is. In dat geval is het van groot belang om via outplacement de werknemer onder te brengen bij een andere werkgever. Op deze manier voorkomt een een langdurige loondoorbetalingsverplcihting bij ziekte en een groot risico op een verhoging van de zogeheten Pemba premie oftewel het risico via de gedifferentieerde premie WGA.

In onderstaand voorbeeld is het belang van deze dienstverlening direct duidelijk wanneer de gevolgen cijfermatig worden uitgedrukt voor een werknemer met een jaarcontract die na 6 maanden uitvalt. Werkgevers blijven immers vanaf 1 januari 2014 ook verantwoordelijk voor tijdelijk personeel dat tijdens het dienstverband ziek wordt en ziek uit dienst gaat. Uiteraard geldt het voorbeeld evenzeer voor de medewerkers met een vast dienstverband.

Re-integratie van zelfstandigen

Ook verzekeraars maken gebruik van de diensten van Innovium wanneer zelfstandigen die een AOV verzekering hebben moeten worden teruggebracht naar de arbeidsmarkt.

Innovium zogt ervoor dat zij nieuwe toekomstmogelijkheden kunnen gaan benutten waardoor de kandidaat weer vooruit kan kijken en de schadelast voor de verzekeraar beperkt wordt.