Garantiebanen

Garantiebanen zijn aan de orde wanneer een bedrijf meer dan 25 personeels leden heeft.

Indien dit zo is dient een bedrijf 5% van zijn personeel aan te nemen vanuit de doelgroep:

-Wajong
-WSW
-Id en WIW

Of een kandidaat tot de doelgroep behoort kan worden getoetst bij UWV middels het zogeheten “Doelgroepen Register
Tot 2025 dient de overheid en het bedrijfsleven in totaal 125.000 mensen vanuit deze doelgroepen op te nemen in de bedrijfsvoering. 100.000 mensen vanuit de zogeheten marktsector en 25.000 vanuit de overheidssector.
Wanneer bedrijven niet meewerken volgen er het komend jaar mogelijk boetes wanneer de zogeheten “quotum regeling” wordt ingesteld.

Een arbeidsplaats telt mee wanneer er ten minste 25,5 uren gewerkt wordt. Ook deeltijddienstverbanden va nbijvoorbeeld 2 x 13 uur moge worden samengeteld tot 1 arbeidsplaats.

Ook inleen dienstverbanden via detachering mogen worden meegeteld.
Omdat veel bedrijven met aanbestedingen werken realiseren zij zich onvoldoende dat het werken met Garantiebanen ook direct de Social Return verplichting ondersteunt. Het mes snijdt dan aan 2 kanten!

Verder is het werken met deze doelgroepen ondersteunend voor Ouderenbeleid en is hiermee tevens de brug geslagen naar duurzame inzetbaarheid van personeel.