Wanneer detacheren?

Innovium kan ervoor zorgen dat indien de werkgever dit wenst, ouderen gedetacheerd kunnen worden.
Detacheren betekent de zekerheid van vast personeel zonder het risico van een vast contract. Ouderen staan dus niet direct bij de inlener op de loonlijst. De inlener heeft geen werkgeversverplichtingen zoals die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter, heeft geen eigen Arbodienst nodig en heeft geen omkijken naar de salarisadministratie.

Doel
Een directe arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer heeft de voorkeur van Innovium.

Echter, detachering kan de uitkomst zijn wanneer de werkgever tijdelijk geen directe relatie wil, maar eerst bijvoorbeeld wil afwachten of er een verdere verbetering van de markt optreedt, of geen problemen wil hebben bij een personeelsstop.

De intentie is dat detachering tijdelijk plaats vindt, waarna de werknemer (oudere of jongere) mogelijk in dienst treedt bij de werkgever. De ervaring leert dat juist de kandidaten zeer gedreven en gemotiveerde medewerkers zijn, die willen laten zien wat zij kunnen en een meerwaarde voor ieder bedrijf kunnen zijn.

Voordelen voor werkgevers:

  • Door begeleiding van de kandidaten kan uitval voorkomen worden tijdens de detacheringperiode. Dit is voor zowel de kandidaat als de werkgever het middel om te komen tot een duurzame arbeidsrelatie
  • Geen werkgevers- en wachtgeldverplichtingen

Beperking van risico door:

  • De keuzemogelijkheid overdracht ziekterisico werknemer
  • De mogelijkheid om langere periode te kijken hoe de deelnemer functioneert, zonder de verplichting hem een vast dienstverband aan te bieden na het verlopen van de wettelijke proeftijd
  • De mogelijkheid om op flexibele basis personeel aan te nemen (bij tijdelijke opdrachten, langdurige verloven, personeelsstops, etc.)
  • De werknemer staat niet op loonlijst
  • Op basis van detacheren ontstaat de mogelijkheid van flexibele inzet van personeel bij reorganisaties en projecten.

Subsidies en premiekorting:

Indien de werkgever kiest voor detachering wordt er een uurtarief in rekening gebracht waarbij direct op een transparante wijze rekening wordt gehouden met subsidies en bijvoorbeeld premiekorting.
Op deze wijze wordt er optimaal gebruik gemaakt van de veelheid aan regels die er zijn waarmee de werkgever voordeel heeft.