Innovatieve dienstverlening

Vernieuwing en innovatie, daar draait het om bij Innovium. Een nieuwe wijze van werkgevers benaderen om ouderen aan te nemen.
Daar gaat het om!

Innovium is een Innovatief bedrijf. Dit betekent dat Innovium op een vernieuwende wijze werkt met ouderen. Innovium is momenteel door UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen) in verschillende delen van Nederland als innovatief bedrijf en ook verschillende gemeentes kiezen voor de dienstverlening van Innovium waaronder de gemeente Amsterdam.

De vernieuwing ontstaat door de unieke samenwerking die Innovium met een aantal partijen is aangegaan waardoor de kennis vanuit de wetenschap en universiteiten verankerd wordt binnen de programma´s van Innovium. Deze aanpak richt zich bijvoorbeeld op het sterk verbeteren van de leermogelijkheden en leerdoelen en de cognitieve vaardigheden van ouderen (zoals plannen, organiseren, analyseren etc). Voor de ouderen betekent een programma met Innovium een ware ontdekkingstocht naar de eigen mogelijkheden, waarbij meer motivatie en vertrouwen in eigen kunnen centraal staan. Wij zien namelijk dat ouderen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt goed geholpen kunnen worden en vaak wat onzeker zijn geraakt omtrent de toekomst en de mogelijkheden. Innovium helpt hierbij!

Ook een echt werkgeversgerichte benadering van werkgevers is een vernieuwende en succesvolle methodiek van Innovium.
Innovium heeft dit model ook uitvoerig getest in Zuid Afrika waar Innovium een groot project uitvoert onder de naam Job Realisation South Africa. Op de website www.jobrealisation.co.za is meer te lezen over deze vernieuwing.

Het is juist bij ouderen van groot belang dat de training en ondersteuning tevoren is afgestemd op de concrete mogelijkheden bij werkgevers.

Wij vinden dat werkgevers juist meer met ouderen moeten werken gezien de ervaring en kennis die zij hebben en ondersteunend kunnen zijn aan het jongere personeel.

Wij zien dat steeds meer werkgevers dit als zodanig op waarde schatten en waarderen.

Kortom kansen voor ouderen!

Programma’s

Innovium werkt voor een grote diversiteit aan ouderen.
Ouderen uit de WAO/WIA, uit de Ziektewet of ouderen die onder de gemeente en de bijstand vallen.
De programma’s van Innovium kunnen ouderen erg goed ondersteunen naar werk en ook werkgevers weten dit te waarderen.

Innovium nu ook voor ouderen!
Innovium is haar dienstverlening gestart met programma´s alleen gericht op jongeren. Innovium werkt voor UWV en Gemeentes en werkt veelal op een vernieuwde verfrissende wijze in de begeleiding, werkgeversbenadering en trainingen.
Vanwege het positieve effect op zowel de jongeren alswel de opdrachtgevers is de vraag aan Innovium gesteld of de dienstverlening kan worden uitgebreid voor ouderen.

Ouderen in de WAO of WIA (WGA), Ziektewet of bijstand kunnen ook door Innovium goed worden getraind en begeleid naar werk. Inmiddels is gebleken dat ouderen veel baat hebben bij de trainingen en dat er best met werkgevers gepraat kan worden om een oudere werknemer in dienst te nemen. Vaak hebben ouderen veel ervaring en motivatie om aan de slag te gaan en te blijven.

Maar wat is eigenlijk oud? Dit is een rekbaar begrip. Bij Innovium vinden wij dat elke leeftijds groep haar specifieke bijdrage kan leveren die uniek is. Of je nu 25 bent of 53!!

De Mix van jong en oud

Wij spreken met de werkgevers over het belang van de juiste ervaring in het bedrijf te hebben. Vaak zijn ouderen degene die ervaring en kwaliteit kunnen leveren en vooral. Een goed bedrijf streeft naar een mix van oudere wijsheid en jong elan. Juist deze combinatie levert in onze ervaring de beste balans binnen bedrijven.

Wij hebben eerst al gezocht welke mogelijkheden er in de regio zijn om aan het werk te komen.

Als je bij ons een traject naar werk start, begint dat ook voor ouderen bij de werkgevers.

Als we met je in gesprek gaan, kijken we wat we samen met jou nodig hebben om je uiteindelijk aan een leuke baan te kunnen helpen.

Natuurlijk kan het zo zijn dat we eerst een tijdje met elkaar moeten trainen voordat je bij een werkgever aan de slag kunt. Onze ervaring is dat ouderen vaak een schat aan ervaring en vaardigheden meenemen die kan aansluiten bij de vraag in de markt.

Indien nodig helpt Innovium om duidelijk te krijgen waar de ambities liggen en welke beroepen hier dan het beste bij aansluiten.

Het kan bijvoorbeeld gaan om , maar ook hoe je in het verleden het verleden hebt gereageerd als iets niet lukte.je motivatie Ook kunnen we kijken hoe je zelf dingen organiseert of aanpakt etc.

Dit trainen doen we het liefst in groepjes. Gewoon omdat het leuk is en ook omdat je vaak van elkaar ook veel hoort en van elkaar leert!