Innovatieve dienstverlening

Vernieuwing en innovatie, daar draait het om bij Innovium.
Een nieuwe wijze van werkgevers benaderen om ouderen aan te nemen.
Daar gaat het om!

Innovium is een Innovatief bedrijf. Dit betekent dat Innovium op een vernieuwende wijze werkt met ouderen.
Innovium is momenteel door UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen) in verschillende delen van Nederland als innovatief bedrijf en ook verschillende gemeentes kiezen voor de dienstverlening van Innovium waaronder de gemeente Amsterdam.

De vernieuwing ontstaat door de unieke samenwerking die Innovium met een aantal partijen is aangegaan waardoor de kennis vanuit de wetenschap en universiteiten verankerd wordt binnen de programma´s van Innovium.
Deze aanpak richt zich bijvoorbeeld op het sterk verbeteren van de leermogelijkheden en leerdoelen en de cognitieve vaardigheden van ouderen (zoals plannen, organiseren, analyseren etc).
Voor de ouderen betekent een programma met Innovium een ware ontdekkingstocht naar de eigen mogelijkheden, waarbij meer motivatie en vertrouwen in eigen kunnen centraal staan. Wij zien namelijk dat ouderen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt goed geholpen kunnen worden en vaak wat onzeker zijn geraakt omtrent de toekomst en de mogelijkheden. Innovium helpt hierbij!

Ook een echt werkgeversgerichte benadering van werkgevers is een vernieuwende en succesvolle methodiek van Innovium.
Innovium heeft dit model ook uitvoerig getest in Zuid Afrika waar Innovium  een groot project uitvoert onder de naam Job Realisation South Africa. Op de website www.jobrealisation.co.za is meer te lezen over deze vernieuwing.

Het is juist bij ouderen van groot belang dat de training en ondersteuning tevoren is afgestemd op de concrete mogelijkheden bij werkgevers.

Wij vinden dat werkgevers juist meer met ouderen moeten werken gezien de ervaring en kennis die zij hebben en ondersteunend kunnen zijn aan het jongere personeel.

Wij zien dat steeds meer werkgevers dit als zodanig op waarde schatten en waarderen.

Kortom kansen voor ouderen!