Trajecten naar werk bij UWV en gemeente

Het doel van een traject naar werk is om een betaalde werkplek te vinden. Hierbij word je ondersteund door een persoonlijke begeleider, de trajectbegeleider van Innovium.
De trajectbegeleider maakt een plan op maat voor je en kijkt welke training je écht nodig hebt.
Hiernaast ondersteunt de trajectbegeleider van Innovium bij het gebruik maken van alle regelingen bij de verschillende ondersteunende instanties die vaak ingewikkeld en tijdrovend zijn.
Samen op weg naar werk!

Voordelen jongeren

  • De trajectbegeleiders van Innovium zijn ervaren deskundigen die beschikken over mensenkennis en de nodige creativiteit.
  • Er wordt een individueel intakegesprek met je gehouden.
  • Afhankelijk van je wensen wordt bezien of aanvullende scholing nodig is via bijvoorbeeld een leerwerkplek. Hierbij wordt ook gekeken naar de vaardigeden die je hebt en het bepalen van je belastbaarheid.
  • Er wordt een persoonlijk plan gemaakt om de weg naar werk te laten lukken.
  • Je wordt geholpen met je zelf presenteren bij werkgevers.
  • Ook de toekomstige werkgever wordt goed geïnformeerd en begeleidt hoe deze dient om te gaan met medewerkers met enige beperkingen. De werkgever wordt ondersteund bij aanpassingen op de werkplek en moeilijke regelgeving.
  • De jobcoach zorgt voor de begeleiding op de werkplek als je gaat werken.