Werkfit

Werkfit zorgt ervoor dat er maatschappelijk nuttige activiteiten worden georganiseerd die mogelijk een eerste stap naar werk kunnen betekenen en zorgen voor aansluiting met de arbeidsmarkt.

Als je een Wajong, Wia uitkering of Ziektewet uitkering hebt kun je in aanmerking komen voor een traject Werkfit bij UWV.

Het is van belang dat je gemotiveerd bent om deel te nemen aan het traject Werkfit. Het is voor Innovium dan ook niet meer dan logisch dat je zoveel mogelijk betrokken wordt bij de voorgestelde werkwijze van het traject. Een onderdeel van onze aanpak is een training keuzes maken waarin ruime aandacht is voor kleine stappen maken, motivatie en waarin alle ruimte is voor eigen inbreng. Hiermee word je serieus genomen, gehoord en heb je mede invloed op het traject. Het gaat er natuurlijk in eerste instantie om, dat je inzicht krijgt in je eigen mogelijkheden en beperkingen. Dat geeft vertrouwen!

Ook kijken we waar je interesses naar uit gaan en nemen we zoveel mogelijk belemmeringen weg die beperkend zijn om weer maatschappelijk actief te worden.

Voorts gaan we verder in kleine stapjes om vaardigheden te versterken om een stap te maken naar maatschappelijk zinvolle activiteiten. Dit kan zijn vrijwilligerswerk bij een buurthuis, helpen op een manege of een paar uurtjes per week bij een werkgever meehelpen zonder arbeidsdruk.

Indien dit allemaal lukt kunnen we samen gaan kijken naar misschien een werkervaringsplaats waarmee je de aansluiting kunt gaan krijgen met de reguliere arbeidsmarkt.

Als het Werkfit traject met succes is afgerond, kunnen we gaan kijken naar mogelijke vacatures in een aansluitend re-integratietraject naar Werk. Welke vacatures we dan samen kiezen wordt mede bepaald aan de hand van een beroepskeuze onderzoek. Maatwerk trainingen zorgen ervoor dat je zo goed mogelijk wordt voorbereid op een echte baan!