Innovatieve dienstverlening

Bij Innovium staat Innovatie voorop. Wanneer we vandaag trajecten uitvoeren is dat de innovatie van gisteren. Tegelijkertijd denken wij continu aan de innovatie van morgen, gekoppeld aan de maatschappelijke vraagstukken. Oplossingen naar werk, daar gaat het om!

Innovium is een Innovatief bedrijf. Dit betekent dat Innovium op een vernieuwende wijze werkt met jongeren, ouderen  en werkgevers.
Innovium is momenteel door UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen) in vrijwel heel Nederland als zodanig erkend.

De vernieuwing ontstaat door de unieke werkgeversbenadering en samenwerking die Innovium met een aantal partijen is aangegaan waardoor er een bijzondere aanpak mogelijk is. Deze aanpak richt zich bijvoorbeeld op het sterk verbeteren van de leermogelijkheden en leerdoelen en de cognitieve vaardigheden van jongeren (zoals plannen, organiseren, analyseren etc). Voor jongeren betekent een programma met Innovium een ware ontdekkingstocht naar de eigen mogelijkheden, waarbij meer motivatie en vertrouwen in eigen kunnen centraal staan.

Ook een echt werkgeversgerichte benadering van werkgevers is een vernieuwende en succesvolle methodiek van Innovium.
Innovium heeft dit model ook uitvoerig getest in Zuid Afrika waar Innovium een groot project heeft uitgevoerd onder de naam Job Realisation South Africa. In dit project zijn 700 jongeren succesvol begeleid naar werk.

De landelijke resultaten waarbij gemeten wordt hoeveel jongeren er succesvol zijn geplaatst bij werkgevers zijn hierdoor stukken hoger dan de gemiddelden in de branche.

Aanpak Innovium

Innovium werkt voor een grote diversiteit aan jongeren. Of je nu in de Wajong zit, de Wia of de Ziektewet bij UWV of onder de Participatiewet bij de gemeente valt, bij Innovium ben je aan het goede adres als je iets van je toekomst wilt maken. Een toekomst waarbij werk wat ons betreft centraal staat.

Algemeen
Als je bij ons een traject naar werk start, begint dat voor jou bij de werkgevers.

Wij hebben eerst al gezocht welke mogelijkheden er in jou regio zijn om aan het werk te komen.

Als we met je in gesprek gaan kijken wat we samen met jou nodig hebben om je uiteindelijk aan een leuke baan te kunnen helpen.

Natuurlijk kan het zo zijn dat we eerst een tijdje met elkaar moeten trainen voordat je bij een werkgever aan de slag kunt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je motivatie, maar ook hoe je in het verleden hebt gereageerd als iets niet lukte. Ook kunnen we kijken hoe je zelf dingen organiseert of aanpakt etc.

Dit trainen doen we het liefst in groepjes. Gewoon omdat het leuk is en ook omdat je vaak van elkaar ook veel hoort en van elkaar leert!

Al met al gaat het ons er om dat je in de meest geschikte baan komt te werken die je daardoor dan ook het leukste zal vinden.

Kortom we gaan samen op weg naar een leuke baan!!

UWV
Innovium heeft een lange relatie met UWV en werkt nauw samen met UWV en het UWV Werkbedrijf. Dit betekent dat er korte lijnen zijn en er snel oplossingen kunnen komen indien er problemen ontstaan in de uitvoering van trajecten. Maar vooral betekent dit dat we in de dienstverlening het beste uit de samenwerking kunnen halen die voor jou resultaat oplevert.
Als je Wajong hebt kan dit de zogeheten “Oude Wajong” zijn. Je hebt dan een Wajong uitkering die al vóór 2010 is toegekend. Je hebt dan geen re-integratieverplichting maar op vrijwillige basis mag je meewerken aan een traject naar werk.

Heb je een zogeheten “nieuwe Wajong” dan is de Wajong in of ná 2010 toegekend en ben je wel verplicht om mee te werken aan je re-integratie.

Deze Werkregeling is in het kader van de nieuwe Wet Wajong bedoeld om je voor je 27e levensjaar aan het werk te krijgen.

Dit betekent voor Innovium dat we goed samenwerken met het UWV en de Gemeente en via het UWV Werkbedrijf om de kans zo groot mogelijk te maken dat we hierin met elkaar slagen.

Juist onze persoonlijke relatie met bijvoorbeeld de arbeidsdeskundigen draagt ertoe bij dat de kans zo groot mogelijk is om er met elkaar in te slagen dat je ergens aan het werk gaat waar je het ook echt naar je zin hebt.

Ook als je Wia hebt of een Ziektewet uitkering van UWV dan kan Innovium je begeleiden in een traject naar werk.

Gemeenten en de Participatiewet

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Iedereen die hieronder valt dient te werken naar zijn arbeidsvermogen.
Innovium werkt met verschillende gemeentes samen in Nederland. Innovium kan verschillende programma’s voor alle jongeren binnen de gemeentes aanbieden. Of je nu een tijd werkloos bent, verslaafd bent geweest, ex-gedetineerd of wel je opleidingen hebt afgemaakt maar het gewoon niet lukt met het vinden van een baan, Innovium kan je helpen.

Ook de jongeren die arbeidsbeperkingen hebben komen in 2015 niet meer bij UWV maar bij de gemeente voor re-integratie naar werk. UWV stelt nog wel de arbeidsbeperkingen vast, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de hulp bij het vinden van werk.

Scholen
Innovium werkt nauw samen met Roc’s, het MBO en het Praktijkonderwijs. Innovium verzorgt stageplaatsen en Leer-werk trajecten. Samen met de scholen stemmen we af waar je vaardigheden of kennis verbeterd dient te worden om zodoende je kans op een betaalde baan te vergroten.