Extra ondersteuning voor Persoonlijke Begeleiding (PGB)

Indien je meer problemen hebt dan alleen aan het werk komen, dan kun je ook ondersteund worden met een Persoonsgebonden Budget. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld je schulden oplossen, huisvesting regelen en verzekeren dat je meer regelmaat krijgt.

Succesvol aan het werk komen wordt soms belemmerd door problemen die je kunt hebben in de thuissituatie.
Indien er problemen zijn met je huisvesting moeten we zorgen dat je een plek hebt waar je kunt wonen.
Indien je schulden hebt moeten die eerst samen oplossen.
Indien je structuur en ritme mist om bijvoorbeeld vroeg op te kunnen staan om naar je werk te gaan dienen we dit ook samen op te lossen.

Al deze problemen dienen we op te lossen indien je succesvol wil zijn in de training en begeleiding en later in je dienstverband, omdat deze problemen anders te verstorend werken en leiden tot uitval.
Uiteraard heb je hier zelf een belangrijke rol in om dit te laten slagen, maar via de PGB gaan we zorgen dat je hiervoor geholpen wordt.

Als we vinden dat je en PGB nodig hebt dan zullen we samen met jou de aanvraag verzorgen.

De PGB wordt separaat gefinancierd door het Zorgkantoor na indicatiestelling door het CIZ.

Momenteel staat de PGB regeling onder druk en wordt deze afgebouwd. Afhankelijk van de gemeente waar je woonachtig bent moeten we samen kijken naar de mogelijkheden.

Zeker is dat onze Trajectbegeleiders er alles aan zullen doen om samen met jou zoveel mogelijk problemen die er zijn op te lossen.