Jobcoaching

Innovium is een door UWV landelijk erkend Jobcoach bedrijf en hierdoor kan Innovium ondersteuning op de werkplek geven wanneer iemand geplaatst is bij een werkgever. Uit de ervaringen van de laatste jaren weten wij dat coaching op de werkplek ervoor zorgt dat een dienstverband niet voortijdig beëindigd wordt en de kans op een dienstverband voor onbepaalde tijd sterk vergroot wordt.

Bij Jobcoaching ondersteunen we de werknemer in allerlei zaken die van belang zijn om als werknemer goed voor de dag te (blijven) komen. Te denken valt dan aan ondersteuning bij het samenwerken met collega’s, goed communiceren, omgaan met kritiek maar samen met de werkgever om tafel zitten om de voortgang en ontwikkeling te bespreken.

Jobcoaching kan voor een korte periode worden gegeven maar kan ook 3 jaar of zelfs in uitzonderingsgevallen permanent zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat het dienstverband behouden blijft.