Jongeren

Innovium helpt jongeren die onder de verantwoordelijkheid van UWV en de gemeente vallen.

Jongeren die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen hebben veelal arbeidsbeperkingen en zijn in het bezit van een Wajong uitkering. Ook kunnen er jongeren bij zijn die onder de Ziektewet vallen. Deze jongeren zijn weliswaar uitgevallen bij hun laatste werkgever, maar zijn niet arbeidsongeschikt. Innovium kan deze jongeren ondersteunen om weer Werkfit te worden waarna een traject naar werk of scholing kan worden ingezet.

Voor zowel Werkfit als de trajecten naar Werk heeft Innovium de toegangsovereenkomsten in het nieuwe Inkoopkader 2016-2020 bij UWV.

Vanaf 2015 vallen jongeren met arbeidsbeperkingen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en is er geen Wajong meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren. Alleen die jongeren die duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen nog in de Wajong, maar hebben dan geen arbeidsmogelijkheden.

Innovium ondersteunt gemeentes met jongeren van alle achtergronden. Dit kunnen jongeren met arbeidsbeperkingen zijn, jongeren die een uitkering van de gemeente hebben en niet zelf aan de slag kunnen komen, maar ook de niet uitkeringsgerechtigden jongeren die geen uitkering hebben maar wel doelloos op straat hangen zonder werk of scholing.

Innovium heeft landelijk zeer mooie resultaten behaald en heeft zeer mooie referenties opgebouwd.