Werkgevers

Vraag van werkgevers is uitgangspunt
Innovium streeft ernaar om jongeren te laten instromen in duurzame arbeid. Hierbij staan de gevraagde competenties van de werkgevers centraal.
Uitgangspunt van Innovium is dus de vraag in de arbeidsmarkt bij werkgevers. Innovium gaat eerst in gesprek met werkgevers om te bezien welke mogelijke vacatures er zijn om jongeren te kunnen plaatsen.
Ook wordt bezien of er mogelijkheden zijn om het plaatsen van jongeren te vereenvoudigen. Dit kan worden bereikt door in de bestaande functies die elementen eruit te halen die voor de pre-Wajongere of jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt net te moeilijk zijn.
Er zijn verschillende voorbeelden dat dit in de praktijk voor zowel de jongeren alswel de werkgever goed uitpakt, zoals in de gezondheidszorg, cateringservices etc.

Gezamenlijke begeleiding
Indien een jongere geplaatst kan worden bij de werkgever dan betrekt Innovium de werkgever vanaf het eerste moment bij de begeleiding van de jongere.
Juist als de werkgever direct betrokken wordt is de kans op een duurzame plaatsing het grootst.

Detacheringsmogelijkheden

De voorkeur van Innovium is om kandidaten direct te plaatsen bij werkgevers.

Innovium biedt de mogelijkheid tot detacheren.
Indien gewenst kan het juridisch werkgeverschap worden ondergebracht bij onze samenwerkende partner FlexPay. De werkgever waar de jongere is geplaatst, wordt de inlener. Dit betekent dat de werkgever geen risicos loopt om geconfronteerd te worden met werkgeversverplichtingen danwel administratieve procedures.
De duur van deze detachering kan uiteraard in samenspraak worden vastgesteld, waarbij het vooraf van een ieder de intentie moet zijn om naar een duurzame relatie te streven, met als uitgangspunt dat de jongere na een kans krijgt op termijn om in dienst te bij de werkgever. Natuurlijk is hier alleen sprake van bij goed functioneren.

Voordelen werkgever
Zoals gezegd heeft de werkgever gedurende de detachering het voordeel dat het juridisch risico bij FlexPay ligt.
Voorts heeft de werkgever het voordeel als een jongere in dienst treedt dat er sprake is van ondersteunende regelingen. Hierbij valt te denken aan een aantal mogelijke kortingen zoals premiekorting (tot maximaal € 7.000,-), mogelijke loondispensatie, premiekorting en de no-riskpolis bij WIA en Wajong. Onder het hoofdstuk regelingen op deze website worden deze regelingen separaat toegelicht.
Innovium ondersteunt de werkgever in het hanteren van deze regelingen waardoor de werkgever hier geen tijd en energie aan hoeft te besteden. Op deze wijze leveren de regelingen voor de werkgever alleen hetgeen op waarvoor deze regelingen bedoeld zijn en dat is een financieel voordeel.