Actueel

19 februari 2014

De gemeente Amsterdam verlengd het contract "Jongeren aan het werk" met Innovium voor het komend jaar. Innovium zal het komende jaar meer jongeren in Amsterdam aan het werk helpen.


5 februari 2014

Innovium gaat in samenwerking met UWV en het Citaverde college in Limburg Wajongers opleiden en begeleiden voor de Glastuinbouw en de logistiek. 


Januari 2014

UWV verlengt de contracten Sociale Activering in Limburg, Brabant, Rijnmond, Leiden Den Haag, Rivierenland en Amsterdam tot begin 2015.


27 november 2013
Innovium gaat samenwerken met de Metalectro om in 2014 60 Wajongers op een vraaggerichte manier in de techniek aan het werk te helpen.

10 november 2013
Het contract Wajongers na detentie wordt verlengd tot 1 oktober 2014 vanwege de succesvolle uitvoering

30 oktober 2013
Innovium bestaat vandaag 5 jaar. Wij danken alle opdrachtgevers voor het vertrouwen in onze vernieuwende dienstverlening waardoor wij jong en oud naar een betekenisvol bestaan hebben kunnen begeleiden waarbij Werk voorop staat. Wij zijn trots op de behaalde resultaten in binnen- en buitenland en blijven ons hiervoor inzetten alsmede voor de volgende innovaties die in voorbereiding zijn!

12 oktober 2013
De resultaten van het project Wajongers na detentie zijn erg goed. 41% van deze jongeren is aan het werk en de recidive is teruggedrongen van 80% na 3 maanden naar 15% na 18 maanden. Het contract met UWV en DJI wordt verlengd tot 2015.

1 augustus 2013
Innovium sluit een Innovatief contract met de regio Leiden/Haaglanden om moeilijk plaatsbare Wajongers uit detentie naar werk te begeleiden.

1 juli 2013
Het Innovatief contract dat Innovium succesvol uitvoert in de regio Rijnmond/Drechtsteden wordt verlengd tot 1 januari 2015.

6 mei 2013
Innovium wordt door UWV erkend om de komende 5 jaar Persoonlijke Ondersteuning  (Jobcoaching) uit te voeren.
Van de voormalig 365 bedrijven die deze erkenning hadden zijn er per 1 juni 2013 nog maar slechts 65 erkend.


8 januari 2013
Innovium sluit een Toegangsovereenkomst Sociale Activering met UWV Noord voor de duur van 1 jaar met een optie tot 1 jaar verlenging

1 januari 2013
Innovium sluit een contract met de gemeente Amsterdam om buurtjongeren uit het Stadsdeel Nieuw West naar werk te begeleiden

1 december 2012
Het contract van Innovium in Noord Holland met UWV wordt per 1 februari 2013 met één jaar verlengd.

Zo kunnen nog meer Wajongers worden geholpen aan duurzame arbeid.

1 juli 2012
Innovium sluit een Innovatief contract met UWV om Wajongers na detentie naar duurzame arbeid te brengen in de provicie Limburg.

1 juli 2012
Innovium sluit een innovatief contract met UWV voor de regio Rijnmond en gaat Wajongers begeleiden in Dordrecht via een innovatief programma.